.: ARAFAT TİCARET :.
 

.:. ÜRÜNLER .:.


 KIRKMA MAKİNALARI > Koyun Kırkma Makinalar?/font>
 
 
 
 
 
 
 
 

 


KIRKIM NEDİR? NE AMAÇLA VE NASIL YAPILIR?

Kırkımdan ama?bol verim alarak ve temiz ürün sağlamak ve daha karl?koyunculuk yapmaktır.
Bu amaca varmak için; hayvanın tutulmasından, yapağının sarılmasına kadar tecrübe ve bilgi isteyen kırkım, bu işi bilen kişiler tarafından yapılmalıdır.


Kırkım ; koyun üzerinden yapağıy?makas , kırklık veya makine ile kesme işlemine verilen addır.

Yapağı ; koyunlardan gömlek halinde çıkarılan kirli kıl örtüsüne denmektedir. Bir koyundan alınan yapağının tümüne gömlek veya tulum denmektedir.

Yün ; yapağının yıkanmış temizlenmi?haline verilen isimdir. Tops ise yıkanmış yünden taranarak iplik yapılmak üzere kalın halat şeklinde hazırlanmış ve yumak haline getirilmi?ipliklerdir.

İster yün olsun, ister yapağı olsun, iyi bir kırkım ister. İyi bir kırkım yapmak için şunlara dikkat edilmelidir:

Kırkım zamanın iyi seçmelidir.

    Kırkım hazırlığ?yapılmış olmalıdır.

    Kırkım titizlikle ve dikkatli yapılmalıdır,

    Kırkımdan elde edilen gömlekler iyi muhafaza edilmelidir.

KIRKIM ZAMANI

Kırkım, Türkiye'de iklime bağl?olarak farkl?aylarda veya mevsimlerde yapılır. Kırkım zaman? öncelikle iklim koşullar? yetiştirme işleri ve koyunun yetiştirme yönüne bağlıdır. Yapağı gömleğindeki yağı salgılanmadan (koyun terlemeden), kolay kırkım yapılamaz. Makas veya makine koyun üzerinde zor hareket eder. Onun için belirli bir sıcaklık olmadan ve koyunlar terlemeden kırkım yapılamaz.

Hava devaml?yağmurlu ve soğuk veya çok sıcak olduğu gün ve aylarda kırkım yapılmaz. Özellikle doğum, emiştirme ve sağım zamanında da sağmal koyun kırkım?yapılmaz. Bunlardan başka kırkım için kırkımcıların kolay bulunabileceği mevsimi gözlemek gerekir. Türkiye'de kırkım genelde Nisan - Haziran aylar?arasında yapılmaktadır. Anadolu'nun baz?bölgelerinde, baz?ırklarda Eylül ayında olmak üzere 2. kırkım da yapılmaktadır.

KIRKIM HAZIRLIKLARI

Kırkım makas ile yapılacaksa ağızlar?iyice bilenmelidir. Kırkım eğer elektrikli makine ile yapılacaksa, kırkımdan önce makine parçalanır. Bıçaklar?bilenir, makine parçalar?deterjanl?su ile temizlenir ve sonra yağlanmalar?yapılır. Esasen bu işlemler her sene kırkım öncesi ve sonras?yapılmalıdır.
Kırkım yeri beton veya sert toprak olabilir. Toprak zemin üzerinde kırkım yapılmaz. Bunun üzerine büyükçe bir branda serilip, yapağının temiz elde edilmesi sağlanmalıdır. Mümkün olduğu takdirde duvar dibinde ağaçtan (tahta döşemeli) bir kırkım yeri hazırlanmalıdır.

Kırkılacak koyunlar bir gün öncesinden a?bırakılmal?ve kırkım sırasında hayvanların ani hareketlerinden kaçınılarak bağırsak düğümlenmesi gibi durumlara karşı hassas davranılmalıdır.

Kırkıma, önce koçlardan başlanır. Koçu sıra ile kısırlar, erkek ve dişi toklular ve sağmal koyunlar izler. Kırkıma başlamadan önce, kırkım yerine getirilen koyunların kuyruk etrafındaki kirli ve gübreli yapağılar?(çakıldak) yardımc?çoban tarafından kırkılmas?gerekir. Bunun için kırkımdan 5-10 dakika evvel 8-10 koyun tutulup, usulüne uygun olarak yere yatırılır. Yere yatan koyunların çaprazlamasına ayaklar? bağlanıp çakıldaklar?kesilir. Bu işlemler yapılırken koyunların kırkım öncesi terletilmesi yapılarak makinenin koyun derisi üzerinde daha rahat ve hızl?çalışmas?sağlanır. Aksi taktirde makine, toz ile sertleşmi? gömlekte kolay yürümez ve hayvanın derisi kesilir.

Sür?içindeki koyun, asla yapağısından tutulmamalıdır. Genel olarak arka ayaklarından, boynundan, ba?ve böğründen baston yardım?ile tutularak omuzlar?üzerine, yere yatırılmalıdır.

KIRKIM YÖNTEMLER?:

Makasla kırkım :
Koyunlar yatırılır ve ayaklar?çapraz olarak bağlanır. Ortalama olarak usta bir kırkıc? günde 60 koyunu kırkabilir. Makas ile kırkımda yapağı parçalar halinde makasın iki bıçağı arasına sıkıştırılarak kesilir.

Makasla kırkıma genel olarak sırttan (kaburga) başlanır, önce bir taraf daha sonra öbür taraf kırkılır.

Makas ile kırkılan koyunun vücudu düzgün değildir. Yapağının bir miktar? koyun üzerinde kalır. Bu yöntemde koyun derisi, makine ile kırkıma oranla daha fazla kesilmektedir.

 

(Makina ile koyun kırkma videosu)

Makine ile kırkım:
Diğer bir kırkım yöntemi de Makinayla yapılan kırkımdır. Kırkımın makinayla yapılmas?daha yararlıdır. Bakınız makinayla yapılan kırkım ne gibi yararlar sağlamaktadır.

    Makina ile, yapağı deriye yakın yerden kesilir, dolayısıyla yapağı verimi artar.

    Kırkım daha çabuk biter.

    Kırkım düzgün olur.

    Deri yaralanmas?pek az olur.

Makina ile kırkım da kullanılan kırkım makinalar? berber sa?kesme makinalarının büyük tipleridir. Bu yöntemle kırkımda yapağıya zarar vermeden kolay kırkım için, koyunu nasıl tutmak gerektiğini, makine kullanma tekniğini bilmek gerekir. Bu yöntemde önce koyun kıç üst?oturtularak göğüs bölgesinden kırkıma başlanır. Sonra karın alt?ve etraf?açılır. Ardından ön ve arka bacaklar kırkılıp, en son sırt ve boyun kırkılarak kırkım tamamlanır. Kırkılan koyunlar gölge bir yerde dinlendirilir.

Kırkım hayvanın yapağıs?kuru iken yapılmalıdır. Banyodan sonra ıslak veya nemli iken yapağı kırkılmaz. Kırkılırsa, nemli gömlek çok çabuk bozulabilir. Kırkım sırasında deri ve meme uçlarında kesikler olmamalıdır. Kesik yerlere hemen tentürdiyot sürülmelidir.

Kırkım süresince makine tarağında toplanan yağl?ve toz karışımının temizlenmesi için 40 o C sodal?su kullanılmalıdır.

KIRKILAN YAPAĞILAR NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Kırkılan yapağı gömleği bir iki defa silkelenip kaba kirleri döküldükten sonra temiz bir yere serilerek havalandırılır. Serilme işleminin tel kafesler üzerinde olmas?daha uygundur. Eğer nemi varsa iyice kuruyuncaya kadar serili bırakılır.

Havalandırılan gömleğin etek ve bacak kısmındaki çakıldaklar da alındıktan sonra, gömleğin sa?ve sol yanlar?ortada birleşecek şekilde katlanır. Bundan sonra arkadan başlamak suretiyle öne doğru kıvrılır. Böylece, omuz bölgesi görünen dış kısımda olur. Sarılan gömlekler fazla sıkılmadan çapraz olarak bağlanır. Bağlanan gömlekler renklerine göre ve ko? koyun, toklu, kuzu gibi cinslerine göre ayrılır. Her biri temiz ve rengi çıkmayan çuvallara konur.
Çuvallar fazla bastırılmamalıdır. Böylece hava almas?sağlanır. Yerden 10-15 cm yükseklikteki tahta ızgaralar üzerine istif edilir. Çuvallar üst üste fazla yığılmamal?ve üzerleri bastırılmamalıdır.

İstif yerleri kuru, temiz, aydınlık ve havadar olmalıdır. Küf ve güvelere karşı önlem alınmalıdır. Farelere karşı da mücadele edilmelidir.

KOYUN NASIL KIRKILIR?

 
 
 

 

   
.: ARAFAT TİCARET :.

Design of Visual Web Design Copyright  2013

 
Oris began making sports watches only as recently as the nineteen seventies. Their first rolex replica was the Oris Chromoris. Oris still manufacture the Chronoris today, the most recent model being the Chronoris 2005. The rolex replica uk is a simple design made from stainless steel with a black and orange saddle-leather strap; the strap is supposed to emphasize the rolex replica, however I feel they are better sports watches on the market today. A better rolex replica uk offered by Oris is the TT1 collection. These watches come with mechanical automatic movement with simultaneous indication of 2 individual time zones. You also get a date display at the hublot replica uk as well as a black dial with replica watches sale, a curved scratchproof sapphire glass, with water resistance up to 100 meters.